Borang EA / EA Form

Apakah Borang EA?

LHDN mentakrifkan Borang EA sebagai Penyata Imbuhan Tahunan untuk pekerja swasta, termasuk gaji mereka sejak tahun lalu. Borang EA memastikan bahawa anda mengisytiharkan jumlah pendapatan dan pengecualian yang betul dan mengesahkan sama ada anda berada di atas gred gaji yang memerlukan anda membayar cukai.
Menurut Seksyen 83 (1A) Akta Cukai Pendapatan 1967, majikan mesti menyediakan dan mengedarkan Borang EA sebelum 1 Mac setiap tahun. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda RM200 sehingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya sekali.
EA Form: Document Illustration

Memahami Borang EA/ EA Form

  • B1 (a)-(f): Imbuhan, Upah, Cuti Gaji, Yuran, Komisen, Bonus, Faedah Istimewa, Elaun, Cukai Pendapatan, Ganjaran
  • B2: Jenis pendapatan
  • B3: Manfaat Barangan (BIK) – faedah bukan tunai seperti penyediaan penginapan, kereta syarikat, pemandu, laluan cuti dan banyak lagi.  
  • B4: Nilai penginapan hidup (VOLA)
  • B5: Bayaran balik daripada Pencen/Kumpulan Wang Simpanan Yang Tidak Diluluskan
  • B6: Pampasan bagi kehilangan pekerjaan
    • Nota: Bagi membantu pembayar cukai yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik yang tidak pernah berlaku sebelum ini, had pengecualian cukai pendapatan bagi pampasan bagi kehilangan kerja dinaikkan kepada RM20,000 dan bukannya RM10,000 untuk satu tahun perkhidmatan bagi YA (tahun taksiran) pada tahun 2020 dan 2021.

Jana Borang EA dengan Kakitangan.com

Kakitangan.com membantu anda menjana dan mengedarkan slip gaji dan Borang EA yang tepat dengan lancar.
Laksanakan pembayaran gaji anda dengan kami dan biarkan kami melaksanakannya.
woman signing her ea form
woman signing her ea form

Soalan Kerap Tanya (FAQ)

Kakitangan.com memudahkan penyerahan Borang EA kerana sistem menangkap data untuk Borang EA anda melalui dua tempat dan menjana Borang EA automatik. Pertama, ringkasan gaji yang anda "sahkan" setiap bulan; kedua, halaman Payroll->Import di mana anda meletakkan nombor agregat untuk pekerja anda sebelum menggunakan Kakitangan.com.
Jika anda telah bekerja selama lebih daripada 7 hari dan telah menerima bayaran untuk tempoh tersebut, maka borang EA adalah wajib bagi majikan untuk menyediakannya, sama ada anda kakitangan tetap atau kakitangan kontrak.
Edit Content

Penyelesaian

E Payroll

Perisian pemprosesan gaji yang komprehensif

E Leave

Modul pengurusan cuti yang tepat dan bersepadu

E Claim

Sistem tuntutan bebas kertas dan digital

E Attendance

Hadir, sistem kehadiran elektronik kakitangan yang mantap dan boleh dipercayai

HR Premium

Persilangan HR dan Teknologi Maklumat

HR Sifu

Kembangkan perniagaan anda dengan memahami HR

Integrasi Perisian

Perisian Perakaunan

Perkemaskan pengurusan perniagaan anda dengan rakan kongsi termasyhur dunia kami

Edit Content

Sumber

Dokumen HR Percuma

Teroka, muat turun dan edit pelbagai dokumen HR secara percuma

Blog

Pandangan dan pemahaman yang boleh dipercayai oleh pakar HR Malaysia

Panduan

Panduan Gaji Percuma

Panduan gaji komprehensif untuk menguruskan gaji dengan cekap

Borang EA

Penjanaan Borang EA yang lancar dan automatik

Borang E

Penjanaan Borang E tanpa kerumitan dan automatik

Edit Content

Syarikat

Tentang Kami

Rakan kongsi HR dipercayai Malaysia

Testimoni

Kisah kejayaan pelanggan sebenar

Edit Content

Solutions

E Payroll

Comprehensive payroll processing software

E Leave

Accurate and integrated leave management module

E Claim

A paperless and digital claim system for all

E Attendance

Hadir, Kakitangan's robust and reliable E attendance system

HR Premium

The intersection of HR and Information Technology

HR Sifu

Flourish your business by understanding HR

Software Integrations

Edit Content

Resources

Free HR Documents

Explore, download, and edit an array of HR documents for free

Blog

Reliable insights from Malaysia's HR expert

Guides

Free Payroll Guide

Comprehensive payroll guide to manage payroll efficiently

EA Form

Seamless and automatic generation of EA Form

Form E

Hassle-free and automatic generation of Form E

Edit Content

Company

About Us

Malaysia’s trusted HR partner

Testimonial

Real customer success stories